NÁDEJ DOMOV DÔCHODCOV
A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Nádej DD a DSS n.o. vznikol v roku 2002. V domove dôchodcov a v domove sociálnych služieb poskytujeme komplexné celoročné sociálne služby.
poskytujeme aj zdravotnú starostlivosť prostredníctvom nasej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Agere s.r.o v 32. obciach okresu Zlaté moravce.

Naša organizácia je registrovaná ako príjemca 2 % z Vašich daní. Uchádzame sa o Vašu priazeň, za ktorú Vám ďakujeme!

Ing. Ivana Tomanková, štatutárna zástupkyňa, Marta Damborská, poverená vedením.

NAŠE SLUŽBYFOTOGALÉRIA

Nádej, domov dôchodcov a domov sociálnych služieb