KONTAKT

KONTAKTUJTE
NÁS

Nádej DD a DSS n.o.

NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb


ADOS agere s.r.o. je podporovaná z prostriedkov NSK odboru zdravotníctva
Sládkovičova21
953 01 Zlaté Moravce
0917 581 734


Ing. Ivana Tomanková
štatutárna zástupkyňa

Marta Damborská
poverená vedením

nadejdd.dss@gmail.com
0905 535 256 poverená vedením
0911 211 929 sociálna pracovníčka
037 642 6628